top of page

РАЗЛИКИ МЕЃУ ПОЛОВИТЕ/РОДОВИТЕ - Д-Р ЏОРДАН ПИТЕРСОНДр. Џордан Питерсон, клинички психолог, професор и автор, во Шоуто на Бен Шапиро објаснува дека научниците што тврдат дека родот / полот е флуиден, своето тврдење не го засноваат на емпириски докази. Постојат крос-културни истражувања, кои постојано го докажуваат фактот дека мажите и жените се различни и родот не е исклучиво социолошка конструкција.


Comments


bottom of page