top of page

ИСТРАЖУВАЊАТА ВО ВРСКА СО СEОПФАТНОТО СЕКСУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ПОКАЖУВААТ НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИМ-р Ајрин Х. Ериксен и д-р Стен Е. Уид од Институтот за истражување и евалуација, како резултат на нивната анализа на 120 студии за училишно (сеопфатно) сексуално образование, утврдија дека ССО не дава позитивни ефекти. Оние студии, пак, коишто тврдат дека ССО има позитивни ефекти, не се спроведени од независни истражувачи, туку од самите креатори и автори на програмите за ССО. Токму она што се случува во Македонија - ХЕРА креира програми за ССО и самата ХЕРА тврди дека дури 96% од родителите се согласуваат децата да имаат час по сеопфатно сексуално образование на училиште [1].


Ова е второто видео од серијата видеа во кои овие независни истражувачи и оценувачи објаснуваат какви се ефектите од ССО.


Првото видео, со повеќе детали, може да го погледнете на следниов тука.


------------------------------------


Извор:-----------------


Благодарност до К.Д. и нејзиниот тим за преводот и обработката на видеото. Сите останати што сакаат да помогнат на овој начин, ве молиме контактирајте не' по порака.


Превод од англиски: Institute for Research and Evaluation


All rights belong to IRE. This video was translated for educational purposes only.

bottom of page