top of page

ЃОРЧЕВ ДО МОРАЧАНИН: ДАЛИ МАЖ ШТО СЕ САМОИДЕНТИФИКУВА КАКО ЖЕНА СМЕЕ ДА ВЛЕГУВА ВО ЖЕНСКИ ТОАЛЕТ?Постара дебата, но сѐ уште актуелна. Пресудни прашања од чии одговори зависи чие име ќе биде заокружено на гласачкото ливче. Ниту еден глас за таквите што ја негираат биологијата, ја бришат жената од постоење и ја загрозуваат безбедноста на децата.#Ѓорчев #Морачанин #родовидентитет #Македонија #Парламент

6 views0 comments
bottom of page