top of page

КРУЖНАТА ЛОГИКА НА ТРАНС-АКТИВИСТИТЕ


Ниту еден транс-активист, што тврди дека маж може да стане жена доколку така се чувствува, не може да даде објаснување или дефиниција што е тоа „жена“.


Нивните објаснувања постојано се движат во круг и секогаш се враќаат на почетокот на прашањето „што е тоа жена?“, без притоа да дадат конкретна дефиниција. Тие викаат дека да се биде жена е чувство, но не можат да објаснат какво е тоа чувство. И повторно, од каде еден маж би знаел какво е чувството да се биде жена, кога никогаш не бил жена?

137 views0 comments

Comments


bottom of page