top of page

ТОЛЕРАНЦИЈАТА ВЕЌЕ НЕ Е ДОВОЛНА, ДЕЦАТА ТРЕБА ДА ГИ СЛАВАТ ХОМОСЕКСУАЛНИТЕ "БРАКОВИ"

Вториот дел од интервјуто со Стив Турлукис, родител од Канада, кој се бори да ги заштити своите деца од индоктринација.


Овојпат тој раскажува што се случило за време на судското рочиште и како од неговите деца, кои се воспитувани во христијански дух, отворено се барало не само да бидат толерантни, туку и да ги слават хомосексуалните "бракови".Comments


bottom of page