top of page

ЗАШТИТЕТЕ ГИ ДЕЦАТА

СЕКОЕ ДЕТЕ

заслужува безбедно детство

Веруваме дека секое дете заслужува безбедно и безгрижно детство. Периодот од самото раѓање до крајот на адолесценцијата е најважниот период од човековиот развој, бидејќи тогаш настануваат најголемите психофизички и социјални промени. Искуствата од тој период го обликуваат понатамошниот развој и тие се од енормно значење за квалитетот на идниот живот како возрасни. Додека се мали, децата почнуваат да учат за биолошката реалност, а за време на периодот на пубертетот, тие истражуваат и се трудат да пронајдат кои се како личности и која им е целта на животот. Го бараат своето место во светот. 


Токму во раното детство и во адолесценцијата, децата се најранливи и секое надворешно влијание се впива во нивната потсвест и се одразува на нивното разбирање на светот и себеси. Бидејќи овој период е проследен со збунетост и повеќе прашања отколку одговори, децата имаат потреба од љубов и заштита. Заштитата се состои во тоа да ги оставиме децата да бидат деца, без да им се наментуваат проблемите и одговорностите на возрасните, особено без да се индоктринираат со разни неодржливи и измислени од човекот идеологии. 


За жал, тоа мирно детство почна да се нарушува со воведување на разни идеологии во образованието, од кои најзастрашувачка е (транс)родовата идеологија, којашто ја промовира идејата дека полот е променлив и мажите можат да станат жени, а жените можат да станат мажи. 


Токму затоа, постоеше голема потреба да се формира Коалиција за заштита на децата. Ве повикуваме и вие, заедно со нас, да помогнете да ѝ овозможиме на нашата иднина да застане на сигурни нозе! 

Сакате да се рекламирате на нашата страна или ги поддржувате нашите цели и заложби и сакате да донирате?

Следете го линкот за повеќе детали 

Добивај известувања

vesti
5.1_flipped_Public_Notices-Announcements_-_megaphone_with_gray_bkgrd_800pxl_Web.jpg
Bill-becomes-a-law-dynamic.jpg
shutterstock_1634432293_edited.jpg
video

Она што го гледаме во нашиот образовен систем е дека има голем опад на квалитетот на изучување на науката и писменоста, а голем подем на воведување споредни часови, како што е сеопфатното сексуално образование.

Сеопфатното сексуално образование (ССО) е предложено и туркано од страна на оние ЛГБТИ+ невладини организации, особено од ХЕРА, кои се застапуваат за воведување закони и теории во образованието спротивни на науката, како што е идејата дека има безброј пола/рода (не само машки и женски) и тие може да се менуваат. Тоа е нешто што е јасно од нивните веб страници, брошури и книги по ССО, меѓутоа јавно и отворено не го кажуваат на целата јавност, туку само тврдат дека целта на ССО е намалување на булингот и сексуално преносливите болести.

Оваа анти-научна идеја за полот имаат намера да ја презентираат и на деца од предучилишна возраст (градинка), како што покажуваат документи од Министерството за образование и наука.

Притоа, без да побараат мислење од родителите дали се согласуваат децата да го изучуваат горенаведеното, тврдат дека „повеќе од 90 отсто од родителите се согласуваат да се воведе сексуално образование“.

Тие не ви ја дадоа таа можност, но сега ние ви ја даваме. Одговорете ги прашањата подолу што мислите за воведување на ССО и потпишете ја петицијата.

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО НА ВАШИТЕ ДЕЦА И КАКВИ ПРОГРАМИ СЕ ВОВЕДУВААТ ПО СЕОПФАТНО СЕКСУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ (ССО) И РОДОВО-СЕНЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ (РСО)